Szyldy

Chcemy promować dobre praktyki projektowania, w oparciu o zasady sytuowania, wymiary i standardy jakościowe szyldów zgodnie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. Chcesz stworzyć nowy szyld dla swojego lokalu? Skontaktuj się z nami:

Chcę zmienić szyld